Parterapi

I en parrelation kommer de flesta till en punkt där de börjar ifrågasätta relationen. Ibland börjar någon i relationen att tvivla och andra gånger är det båda individerna som märker att de börjar glida ifrån varandra.

Vid bokning av parterapi vänligen mejla eller ring

Samtidigt med tvivlet finns kanske en önskan om att hitta tillbaka till varandra. I krisen finns en möjlighet att fördjupa relationen, men det kan vara svårt att på egen hand komma vidare. Då kan parterapi vara en hjälp att komma tillbaka. Ofta är det kommunikationen som har minskat påtagligt, både den verbala och den fysiska. Här blir parterapeuten en tolk mellan parterna.

En parterapi behöver inte leda till att paret kommer närmare varandra. Ibland kan terapin hjälpa individerna att få en så bra separation som möjligt. Terapeuten kommer aldrig försöka få någon av parterna att fortsätta relationen mot sin vilja.

Vi lägger stor vikt vid att båda parter ska känna att de blir lyssnade till. Att terapeuten inte tar parti för någon. Det är bra om varje individ har ett eller flera individuella samtal under parterapins gång.

Första steget i parterapin blir att försöka förstå var och ens behov och att kartlägga triggers som skapar låsningar eller irritation. Det är även viktigt att förstå vilka tidiga erfarenheter personerna har haft av nära relationer – vilka relationsmönster som har funnits under uppväxten. Nästa steg blir att hjälpa paret att se hur de individuella behoven kan synkroniseras eller komplettera varandra. Det innebär också att hjälpa paret att hitta strategier att hantera varandras känsliga sidor och triggers. Detta behöver vi översätta i konkreta handlingar som formuleras i målbeteenden.

Under parterapin får varje individ arbeta med sina specifika mål och vi utvärderar och förfinar mål och strategier till dess att paret kommer till en punkt där de inte längre känner behov av att fortsätta träffa terapeuten.