Maria De Vylder

I nuläget tar jag inte emot nya klienter.
Är du intresserad av neurofeedback-terapi se vidare vad min kollega Annika Schlyter arbetar med.


När det gäller Corona-viruset, Covid-19:

Jag tar emot som vanligt, men känner du förkylningssymtom är det viktigt att vi bokar om tiden eller har den per telefon istället för att minska risk för smitta.

***********************************************************************************

Min terapeutiska metod varierar beroende på vem jag har framför mig. Om du söker min hjälp för ett specifikt problem så kommer jag också vara specifik i hur du kan arbeta med detta. Om du är osäker på vad du egentligen vill ha hjälp med kommer vi att vara mer utforskande.

Terapin börjar förstås redan vid första mötet och förändring kan ske på många plan, både aktivt genom förändrade beteenden eller genom nya insikter. Förändringen sker även ofta på ett omedvetet plan, uttrycket att ”sova på saken” är ett exempel på detta. Du vaknar på morgonen och du har fått en ny insikt.

Sedan kan det vara långt mellan tanke och handling. Du kanske vet vad du ”borde” eller ”vill” göra men du kan inte motivera dig till att göra det. Då är det värdefullt att få hjälp i att både utforska motivation och motiv, men också att skapa en grund för hur du kan nå dit, vilka steg som är rimliga att ta. Är det du som vill göra den här förändringen, eller är det någon annan som driver dig till det? Det kan vi utforska tillsammans.

Min grundmetod är KBT – Kognitiv beteendeterapi – som är en målfokuserad metod med konkreta strategier. Det är en metod som bygger på att gradvis ta steg mot den förändring som du vill uppnå. Jag ber dig inte att stå längst ner i trappan och hoppa upp till högsta steget, utan vi arbetar gradvis mot det du vill uppnå.

Jag använder mig även av hypnosbaserade strategier som innebär att gå in mer i sin egen värld bortom yttre stimulans om vad som händer utanför, där tidigare minnen, kreativitet och inre intryck blir mer påtagliga, vanligtvis i ett avslappnat tillstånd.

Men basen i mitt arbetssätt är ändå inte specifika metoder utan det är att se dig, hela du. Att du är en individ med unika förutsättningar och behov. Det finns ingen manual för hur jag bemöter dig. Jag anpassar min metod utifrån dig, både det du säger till mig rakt ut och det du visar mig med ditt kroppsspråk. Det jag ser att du behöver, även om du inte säger det till mig, det kommer jag att prata med dig om. Jag har inte någon dold agenda. Om du upplever att jag inte är lyhörd för vad du behöver så välkomnar jag dig att berätta om det. På så sätt kan vi komma över hinder som kan skapas mellan oss. Det vi pratar om stannar i rummet och jag finns där för dig och utgår ifrån det du behöver.

Legitimerad Psykolog

Jag är legitimerad psykolog vilket innebär att jag har fullgjort en femårig psykologutbildning vid Stockholms Universitet samt gjort PTP-tjänstgöring (praktisk tjänstgöring för psykologlegitimation) för att få en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Legitimerad Psykoterapeut

Efter att ha arbetat flera år som psykolog har jag vidareutbildat mig till psykoterapeut vid Stockholms Universitet. Detta innebär att jag har gått en treårig utbildning på halvtid vid universitetet kombinerat med patientarbete inom landstinget. Efter denna utbildning har jag fått en legitimation som psykoterapeut utfärdad av Socialstyrelsen.

Specialist i klinisk psykologi

Utöver dessa utbildningar har jag en specialistutbildning i klinisk psykologi, där Sveriges psykologförbund varit utbildningssamordnare. En specialistkurs som jag har satt mycket stort värde på är en grundutbildning i hypnosterapi.

Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

Under psykologutbildningen valde jag KBT (Kognitiv beteendeterapi) som inriktning att fördjupa mig i. Jag har även valt KBT som inriktning vid psykoterapiutbildningen. Sedan 2007, då jag började arbeta som psykolog, har jag använt mig att KBT vid behandling av olika psykiatriska tillstånd. Ju längre tid jag har arbetat, desto mer har jag integrerat olika perspektiv.

Hypnosterapi

Efter grundutbildningen i hypnosterapi har jag fortsatt att fördjupa mig i hypnosen och jag har under 2018 avslutat en tvåårig utbildning i hypnosterapi som anordnats av SFKH, Svenska föreningen för klinisk hypnos.

Neurofeedback

En metod som jag även använder mig av är Neurofeedback, som främst syftar till att hjälpa individer med självreglering. Denna metod kan vara lämplig om du har svårt att varva ner mentalt och den har använts vid tillstånd som ADHD, kronisk smärta och stressrelaterade besvär.

Hund som medhjälpare i behandlingen

Vanligtvis har jag med mig mina två hundar Sima och Chanel som är en blandras av Shih Tzu och Lhasa Apso. Denna ras anses vara allergivänlig, bland annat då de knappast fäller någon päls. De är små sociala hundar som tycker om att umgås. Vill du så kan de vara med i rummet när vi träffas, kanske vill du ha en av dem nära så att du lättare kan slappna av. Om du är allergisk eller rädd för hundar kan du meddela mig innan så ser jag till att de inte är med när du kommer. 

Klinisk erfarenhet

Jag har arbetat kliniskt med psykoterapi/psykologisk behandling sedan 2007. Jag har träffat människor i alla åldrar. Jag har erfarenhet av vuxna i psykosvården och habiliteringen och barnpsykiatrin. Under mina utbildningar har jag fått klinisk handledning då jag har fördjupat mig inom olika problemområden, bland annat depression, tvång, fobi, panikångest, social oro, kris och trauma, ilskeproblematik, stress, utmattningssymtom och sömnsvårigheter. I mitt arbete har jag utöver individuella behandlingar haft olika typer av gruppverksamhet och jag har även varit handledare för PTP-psykologer.

Vill du som redan har kontakt med mig boka tid för samtal (eller har haft kontakt med mig) är du välkommen att nå mig på telefon/sms/mail, men det går inte att boka tid via min bokningssida i nuläget.