Individuell terapi

Vi arbetar med vuxna. Vanliga svårigheter som vi möter är depression, oro/ångest – panikångest, social fobi, tvång och fobier, kris och trauma, ilskeproblem, stress, utmattningssymtom, sömnsvårigheter och relationsproblem.

♦ När kan det vara läge att söka psykoterapi?

 • Om du känner ett behov av att prata med någon utomstående om dina innersta tankar och du vet att den personen har tystnadsplikt, kan det vara en stor lättnad att få göra det.

 • Du kanske kämpar med tunga tankar som gör att du har svårt att koncentrera dig eller slappna av.

 • Om du känner dig nedstämd och inte längre har lust att göra det som du tidigare har tyckt om att göra.

 • Du kanske känner dig stressad ofta vilket påverkar din livskvalité, och kanske stressen gör att du har fått sömnsvårigheter.

 • Om du nyligen har, eller håller på, att gå igenom en stor livsförändring som du upplever att du behöver hjälp med att bearbeta.

 • Du kanske har mycket oro för saker omkring dig och upplever att du inte lever det liv som du skulle vilja leva, på grund av oron som hindrar.

 • Om du behöver hjälp att bearbeta tidigare svåra minnen.

 • Du kanske har svårigheter i en nära relation.

 • Om du har svårt att kontrollera när du blir arg och då gör saker som du sedan ångrar.

♦ Kan jag bli hjälpt av psykoterapi?

 • Att bli hjälpt i en terapi kan innebära olika saker för olika människor. Många personer som har gått i terapi har sagt att de har fått lättare att hantera svåra känslor och tankar och att dessa inte längre blir ett hinder för dem.

 • Att bli hjälpt är inte att ta bort alla symtom. Istället är det att kunna hitta sätt att leva ett liv som man upplever som meningsfullt och att utöka sina förmågor att hantera svårigheter. Det är också att lära sig att ta vara på sina egna resurser.