Handledning

Vid behov finns möjlighet till handledning i kliniskt behandlingsarbete utifrån Kognitiv beteendeterapi,
både individuellt och i grupp.

Handledningen erbjuds till yrkesverksamma inom människovårdande yrken. I handledningen ligger fokus på att alla ska känna sig trygga i att komma med problem och att vi tillsammans kan fundera över hur man kan gå vidare. Det bygger på förtroende och tillit.

Det finns många sätt att arbeta terapeutiskt på och vi har alla olika terapeutisk stil. Ibland kommer vi bara en bit på den väg vi hade planerat tillsammans med klienten. Samtidigt som varje behandlare får träna sig i att arbeta utifrån KBT, finns det möjlighet till anpassad vägledning där utrymme även ges till att arbeta utifrån andra metoder. Målet är att stärka den egna tilliten till de resurser som varje behandlare besitter och väcka nyfikenhet inför de svårigheter som kan uppstå.