Annika Schlyter

När det gäller Corona-viruset, Covid-19:

Jag tar emot som vanligt, men känner du förkylningssymtom är det viktigt att vi bokar om tiden för att minska risk för smitta. 
**********************************************************************************

Neurofeedback – träna din hjärna

Neurofeedback är framtiden för att höja prestationen, få en bättre hälsa och dämpa stress. Att träna hjärnan genom att ge den direkt feedback visuellt (synen), auditivt (hörseln) och sensoriskt (känseln) är något som utvecklats allt mer och vi vill vara med att driva denna utveckling framåt.

Jag arbetar utefter Othmers metoden, vilket är en symptombaserad träning. Vid träning sitter du framför en skärm och har sensorer som mäter EEG-aktiviteten med hjälp av vissa utvalda punkter på ditt huvud. Neurofeedback hjälper din hjärna att självreglera effektivare och klara av att behålla uppmärksamheten. Hjärnvågorna mäts och du får feedback och det tillstånd som är mest önskvärt förstärks. När du befinner dig på den inställda frekvensen, som vi vanligen sänker under träningens gång, så belönas din hjärna genom att bilden på filmen blir klarare och farten kan gå snabbare. På detta sätt tränas din hjärna automatiskt utan medveten ansträngning. Det blir som en form av medveten närvaro, där det enda du behöver göra är att luta dig tillbaka och följa med i filmen. Träningen utförs i en hemtrevlig och avslappnande miljö.

Det är fördelaktigt om man kan träna två gånger per vecka initialt, men även en gång per vecka brukar ge bra resultat. Lämpligt antal sessioner är mellan 20 och 40 behandlingstillfällen, men beroende på symtomens svårighetsgrad kan sessionernas antal minskas eller ökas. Det är vanligt att man märker en god effekt efter ca 10 sessioner. En session tar ungefär en timma, där själva Neurofeedback-träningen pågår ca 30 minuter per gång. Neurofeedback har visat sig effektivt för bland annat sömnsvårigheter, bristande koncentration, affektreglering, bristande koncentration, stress, ångest och trauma.    

Att träna hjärnan ska kännas lika självklart som fysisk träning. Känn dig varmt välkommen på en konsultation till mig!

Kostnad:

Konsultation 250 SEK ca 60 min

Neurofeedback behandling 800 SEK för 60 min 

Samtalscoaching

Jag använder mig av ett förhållningssätt som finns inom den klientcentrerade samtalet. Metoden bygger på Carl Rogers arbete och basen är att ge ett empatiskt bemötande som bygger på medmänsklighet, värme och respekt. Genom det här bemötandet får individen söka sina svar inom sig. Det finns inte något ”facit” utan det är du som går i samtal som skapar dina möjligheter. Under samtalet finns det en plattform att utforska tillsammans.

Du kan känna dig trygg i att du är välkommen med alla dina problem, utan att bli dömd eller granskad. Jag strävar efter att acceptera dig precis som du är. Att lyssna till den personen som finns gömd inom dig. Att jag bryr mig om dig, ovillkorligen.

Carl Rogers har visat att det här hjälper individen att också acceptera alla delar av sig själv, vilket blir början till att läka. En av tankarna inom Rogers metod är att vi har en bild av hur vi är – självet – och en annan bild av hur vi skulle vilja vara. Det är vanligt att dessa bilder är långt ifrån varandra, att det finns en inkongruens mellan självet och idealsjälvet. Vid terapin påbörjas en process att närma sig sin egen kärna, att kunna våga ta av sig sina olika masker eller roller. I grunden av metoden finns antagandet om att vi alla föds med en förmåga att kunna ta emot och ge ovillkorlig kärlek.

Om du har behov av att få mer konkreta verktyg så använder jag mig även av KBT (Kognitiv beteendeterapi), som är en målfokuserad behandlingsform. Att människor har förmågan att vara oroliga eller rädda är något som är viktigt för att vi ska kunna skydda oss från faror. Men ibland tar oron över, så att den begränsar våra liv mer än vad som behövs. Då kan exponeringsträning vara mycket hjälpsamt. Detta är den mest centrala metoden inom KBT, som bygger på att man får utsätta sig för det som väcker oro. Att stanna kvar i situationer som man vill klara av, istället för att undvika. Detta sker gradvis och ju lättare individen får att klara av en uppgift, desto svårare kan nästa uppgift bli, till dess att individen har nått sina egna mål i terapin. Efter behandlingen är det även viktigt att fortsätta att träna på det som man har lärt sig.

Det är vanligt att ha samtal en gång per vecka i en inledningsfas. Ibland börjar man med två gånger per vecka. En terapi kan vara kort och intensiv och den kan också pågå under flera år.

Jag har en KBT-utbildning samt studerat klinisk psykologi. Eftersom jag inte är legitimerad psykoterapeut får jag regelbunden handledning i alla mina klientärenden av legitimerad psykolog och psykoterapeut.

Vanligtvis finns två hundar, Sima och Chanel, på mottagningen. De är en blandras av Shih Tzu och Lhasa Apso och denna ras anses vara allergivänlig, de fäller knappt någon päls. De är små sociala hundar som tycker om att umgås. Vill du så kan de vara med i rummet när vi träffas, kanske vill du ha en av dem nära så du lättare kan slappna av? Om du är allergisk eller rädd för hundar kan du meddela mig innan så ser jag till att de inte är med när du kommer. 

Önskar du ha samtal via telefon istället för att ses här på kliniken går det bra. Skriv in denna information under meddelande vid bokning samt ditt telefonnummer. 

Kostnad: 800 kr för 60 min             

Känn dig varmt välkommen! 

Självhjälpsbehandling

Idag är det vanligt med psykisk ohälsa av olika slag och det kan vara svårt att få rätt och snabb hjälp inom vården. Det är inte heller lätt att hitta rätt samt ha kraften och energin som det krävs att leta. Vi har tagit fram en självhjälpsbehandling inom olika områden, så alla ska få möjligheten att må bättre. En självhjälpsbehandling passar dig som trivs bra med hemmastudier, vill vara flexibel med tider, är mottaglig för terapisamtal via telefon eller sms mellan modulerna eller kanske anser att ett fysiskt möte med psykoterapeut hos privat klinik blir för kostsamt? Behandlingen består av åtta moduler som skickas via e-post där vi har ett kortare terapisamtal via telefon, eller kontakt via SMS, inför varje modul. 

Den övergripande principen vid en självhjälpsbehandling är att du som klient tar del av samma form av fysisk terapibehandling, men gör det genom utförlig text istället med komplement av terapisamtal via telefon eller SMS. 

Jag arbetar mycket utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), som är en målfokuserad metod med konkreta strategier. Att gradvis arbeta mot förändringen som du vill uppnå i ditt liv.  

Behandlingsområden:

  • Social fobi
  • Sömnsvårigheter
  • Relationsproblem

Pris:

  • 300 SEK/modul och terapisamtal ca 20 min (totalt åtta moduler inom varje område)
  • 250 SEK/modul och SMS-kontakt inför varje modul (totalt åtta moduler inom varje område) 

Bokning:

Har du frågor eller vill boka in dig på denna självhjälpsbehandling är du varmt välkommen att mejla till annika@neurofeedback.one eller ringa på telefonnummer: 072-270 94 69

Boka tid hos Annika Schlyter

Boka tid